Forskningssamarbejde og netværksdannelse

Der gives støtte til forskningssamarbejde og netværksdannelse, ligesom der afholdes forskningsseminarer i samarbejde med de grønlandske forskningsinstitutioner. Der har været bevilget ca. 0,3 mio. kr. årligt til disse seminarer. Forskningsinstitutionerne og forskerne indgår i internationale, herunder nordiske, netværk. Der har været afholdt et stigende antal internationale forskningskonferencer og seminarer i Grønland, hvilket bidrager til forskningssamarbejde og netværksdannelse.