Forskningspolitik

Grønlandsk forskningspolitik

De forskningspolitiske aktiviteter falder indenfor hovedområderne forskningsfremme, forskningssamarbejde og netværksdannelse, samt formidling af forskningens resultater.

Forskningspolitisk Redegørelse og Handlingsplan har til formål at beskrive målsætninger for forskning i Grønland og forslag til en række forskningsmæssige indsatsområder. Overordnet set skal forskningen i Grønland:

 • bidrage til forbedring af livskvaliteten for befolkningen
 • anvendes aktivt i den samfundsmæssige udvikling, understøtte en bæredygtig udvikling af landets ressourcer, og indgå i løsning af udfordringer i samfundet.

Redegørelsen skal bl.a. identificere anbefalinger fra Forskningsinstitutioner og Forskningsråd, for at realisere målsætninger udstukket af Naalakkersuisut. Det sker bl.a.:

 • gennem egne forskningsinstitutioner
 • i samarbejde med danske og udenlandske forskningsinstitutioner og -organisationer
 • gennem Grønlands deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.

Grønlands Selvstyre har etableret en række forskningsinstitutioner i Grønland:

 • Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet)
 • Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut)
 • Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum og Arkiv)
 • Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik (Grønlands Statistik)
 • ASIAQ (Grønlands Forundersøgelser)
 • Inerisaavik (Pædagogisk Center)
 • Dronning Ingrids Hospital i Nuuk (SANA)
 • Center for Arktisk Teknologi (ARTEK)

Internationalt forskningssamarbejde

Der er stadig øget international interesse for forskning vedrørende Arktis, især inden for områderne miljø, klima, naturressourcer, samfundsudvikling og geopolitik.

Udover de nordiske lande, stiger antallet af nationer der udviser interesse for forskning i Arktis, og en række af disse lande har oprettet polarforskningscentre eller forskningsinstitutter, der beskæftiger sig med forholdene i polar-områderne.

Samtidig deltager Grønland og Danmark aktivt i en lang række internationale netværk, organisationer og kommissioner, der beskæftiger sig med det arktiske område.