Forskningsstøtte – Sundhedspuljen

Støtte til sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd indkalder hermed ansøgninger til støtte for sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd er oprettet i 1997 af Grønlands Hjemmestyre inden for Landsstyreområdet Sundhed, Miljø og Forskning og ligger i dag under Departementet for Sundhed. Rådet skal styrke Grønlands sundhedsforskning og bidrage til den offentlige debat om forskning.

Rådet disponerer over en forskningspulje til støtte for sundhedsprojekter med relation til Grønland, hvortil der hermed indkaldes ansøgninger. Støtte gives gerne til projektudvikling i samfinansiering med andre sponsorer, og der lægges vægt på forankring i Grønland.

Til uddeling rådes over 300.000 kr., der fordeles ved rådets møde i marts og oktober hvert år.

Læs mere om Sundhedspuljen og hent ansøgningskema