Tilskud til sociale formål 2018

Der er i 2017 mulighed for at søge tilskud til forskellige sociale formål hos Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender.

Tilskud til sociale formål 2018

Der er i 2017 mulighed for at søge tilskud til forskellige sociale formål hos Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling, og Justitsvæsen.

Læs først vejledningen grundigt inden du udfylder ansøgningen, den kan hentes her.

Før ansøgningsskemaet udfyldes, det skal sikres, at ansøgningsskemaet er for den relevante ansøgning, institution eller projekt.

Krav til ansøgningerne:

Departementet gør opmærksom på, at der er en række krav, der SKAL opfyldes, før ansøgningen kan behandles.

-          Ansøgningsskemaer fra denne side skal anvendes.

-          Det skal være det relevante skema man benytter.

-          Bilag skal vedlægges (Budget, Årsberetning m.m)

 

Ansøgningsskemaer: 

  • Tilskud til afholdelse af familiehøjskoler

Der kan ydes tilskud til de budgetterede udgifter til afholdelse af familiehøjskole. Familiehøjskoler defineres i denne sammenhæng som aktiviteter og projekter, der har til formål at styrke ressourcesvage familier.

Hvis der ansøges om tilskud til afholdelse af familiehøjskole så hent ansøgningsskemaet her, og HUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.

  • Tilskud til løntilskud på 50 % til plejefamiliekonsulenter

Der kan ydes tilskud på op til 50 % af de budgetterede driftsudgifter til plejefamiliekonsulenter med henblik på at forbedre sagsbehandlingen igennem et fokus på handleplaner, godkendelse og opsyn.

Hvis der ansøges om tilskud til 50 % løntilskud til plejefamiliekonsulenter så hent ansøgningsskemaet her, og HUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.

 

  • Tilskud til styrkelse af plejefamilieområdet

Der kan ydes tilskud til udarbejdelse af materialer såsom pjecer, bøger mv. samt afholdelse af seminarer med henblik på at styrke plejefamilieområdet.

Hvis der ansøges om tilskud til styrkelse af plejefamilieområdet så hent ansøgningsskemaet her, og HUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.

 

  • Tilskud til aktiviteter til forebyggelse af seksuelle overgreb, samt behandling og tilbud til krænkere

Der kan ydes tilskud til aktiviteter til forebyggelse af seksuelle overgreb, samt behandling og tilbud til krænkere.

Hvis der ansøges om tilskud til aktiviteter til forebyggelse af seksuelle overgreb, samt behandling og tilbud til krænkere så hent ansøgningsskemaet her, og HUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.

  • Tilskud på 50% af driftudgifter til væresteder

Der kan ydes tilskud på op til 50 % af de budgetterede driftsudgifter til væresteder for børn og unge, såfremt disse er godkendt af Naalakkersuisut, i henhold til Landstingsforordningen nr.1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, med senere ændringer.

Hvis der ansøges om tilskud til 50 % af driftudgifter til væresteder så hent ansøgningsskemaet her, og hent skabelon til Årsberetning for 2017 herHUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.

 

  • Tilskud til særlige socialpædagogiske tilbud

Der kan søges om tilskud til de budgetterede udgifter til projekter, der har fokus på udvikling og styrkelse af særlige socialpædagogiske tiltag.

Hvis der ansøges om tilskud til særlige socialpædagogiske tilbud så hent ansøgningsskemaet her, og HUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.

 

 

 

  • Tilskud til oplysningsvirksomhed om sociale vanskeligheder hos udsatte grupper

Der kan ydes tilskud til de budgetterede udgifter til f.eks. oplysningsmaterialer og oplysende aktiviteter på børn- og ungeområdet, familieområdet, handicapområdet, ældreområdet.

Hvis der ansøges om tilskud til oplysningsvirksomhed om sociale vanskeligheder hos udsatte grupper så hent ansøgningsskemaet her, og HUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.

 

  • Tilskud til landsdækkende frivillige organisationer indenfor socialområdet

Tilskuddet kan ydes til driftsudgifter samt oplysnings- og rådgivningsaktiviteter indenfor de sociale områder organisationerne er opbygget omkring.

Tilskud kan ikke ydes til honorarer eller lignende til bestyrelsesmedlemmer eller andre medlemmer af de landsdækkende frivillige organisationer.

Hvis der ansøges om tilskud til landsdækkende frivillige organisationer indenfor socialområdet så hent ansøgningsskemaet her, og HUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.

 

  • Tilskud på 50% af driftsudgifter til krisecentre

Der kan ydes tilskud på op til 50 % af de budgetterede driftsudgifter til krisecentre i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 8. december 2004 om krisecentre.

Krisecentre defineres i denne sammenhæng som selvejende institutioner med egne bestyrelser, der har til formål at udgøre et midlertidigt bosted for kvinder eller mænd, evt. ledsaget af børn, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.

Hvis der ansøges om tilskud til driftsudgifter til krisecentre så hent ansøgningsskemaet her, og HUSK relevante bilag skal vedlægges ellers behandles ansøgningen ikke.