Ophævet lovgivning

Lovgivning

Landstingslov nr. 26 af 18. december 2003 om Videnscenter om Børn og Unge

Cirkulærer

Cirkulære nr. 253 om alderspensioner 

Cirkulære nr. 254 om førtidspensioner

Cirkulære nr. 255 om sociale kontantydelser

Cirkulære nr. 256 om sociale kontantydelser

Cirkulære nr. 257 om sociale kontantydelser

Cirkulære nr. 258 om alderspensioner 
Tabel UA1 
Tabel UA2 
Tabel UA3
Tabel UA4
Tabel UA5 
Tabel UA6
Tabel UA7

Cirkulære nr. 259 om sociale kontantydelser

Cirkulære nr. 260 om førtidspensioner

Cirkulære nr. 261 om sociale kontantydelser

Cirkulære nr. 262 om sociale kontantydelser

Cirkulære nr. 263 om sociale kontantydelser

Cirkulære nr. 264

Cirkulære nr. 265 om førtidspensioner

Cirkulære nr. 266

Cirkulære nr. 267

Cirkulære nr. 268

Cirkulære nr. 269

Cirkulære nr. 270

Cirkulære nr. 271

Cirkulære nr. 272 om sociale kontantydelser fra 1. januar 2012.

Cirkulære nr. 273 - og tabeller.

Cirkulære nr. 274 - og tabeller.

Cirkulære nr. 275 om sociale kontantydelser fra 1. maj 2013.

Takstcirkulære nr. 276 om sociale kontantydelser fra 1. januar 2014.

Cirkulære nr. 277.

Cirkulære nr. 280 om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2015.