Døgninstitutionerne

De landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap.

Døgninstitutionsafdelingen i departementet varetager drift og udvikling af de landsdækkende døgninstitutioner for personer med vidtgående handicap samt for børn og unge.

Se www.uupi.gl  

Historie

Døgninstitutionerne for børn og unge i Grønland
Døgninstitutioner for personer med vidtgående handicap i Grønland

Den Centrale Venteliste

Her kan du finde information om registerforskrifter og retningslinjer om sikkerhed på IT-området: 
Registerforskrifter og bilag 3

Rapport om døgninstitutionsområdet

Analyse af døgninstitutionsområdet 2010/2011 

Resume af rapportens hovedpunkter