Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Det Grønlandske Råd for Menneskerettigheder blev etableret den 4. marts 2013 på baggrund af Inatsisartutlov nr. 23 af 3. december 2012 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

Rådet består af 15 stemmeberettigede medlemmer samt 3 observatører og en sekretær.

Rådet er politisk uafhængigt og medlemsorganisationer / virksomheder udpeger selv Rådets medlemmer.

Departementet varetager sekretariatsfunktionen for rådet.

Hjemmeside: humanrights.gl