Praktikantordning i Udlandet og ved Afdelingen for Udenrigsanliggender i Nuuk

Praktikophold ved de grønlandske repræsentationer i Bruxelles, Washington D.C., eller ved Afdelingen for Udenrigsanliggender i Nuuk

Information om muligheden for at komme i praktik ved de Grønlandske Repræsentationer og Afdelingen for Udenrigsanliggender

Ved Grønlands Repræsentation i Bruxelles og i Washington, D.C. har du som studerende mulighed for at komme på et studierelevant praktikophold i 6 måneder. Praktikperioden i Bruxelles er i perioden 1. september 2017 - 31. januar 2018. Forårssemestret i Washington, D.C. forløber fra 1. februar til 31. juli, mens efterårssemestret forløber fra 1. august til 31. januar.

Opholdet vil blive tilrettelagt, så der kan ske meritoverførsel, hvis praktikantens studiested tillader det. Praktikken har til hovedformål at bidrage til praktikantens uddannelse, og give indsigt i institutionens opgaver og arbejdsgange under vejledning af repræsentationernes ambassadesekretærer.

Vi tilbyder en mulighed for at studerende kan bruge deres faglige viden på praktiske forhold. Den studerende får mulighed for at lave en række interessante projekter og opgaver, det kan både være planlagte projekter eller opgaver, men de kan også komme ad hoc.

Det er et krav, at ansøgerne fortsat er indskrevet på et studium ved en højere læreanstalt under praktikopholdet. Indhold og vilkår for de enkelte praktikophold fastsættes af den pågældende repræsentation, og ansøgning skal indgives direkte hertil. Praktikopholdet er ulønnet, men der ydes et tilskud på 2.500-4.000 kr. om måneden til hjælp til dækning af leveomkostninger. Tilskuddet varierer afhængigt af leveomkostningerne på praktikstedet. 

Læs mere om Repræsentationen på: http://naalakkersuisut.gl/en/Naalakkersuisut/Greenland-Representation-to-the-EU

Bruxelles (Kontakt Personale )

Praktikopslag til Grønlands Repræsenation i Bruxelles - Forår 2018. (Opslag)

Washington, D.C. (kontakt)

Praktikopslag til Grønlands Repræsentation i Washington, D.C. - Efterår 2018. (Opslag)

Praktik i Nuuk

Det er også muligt at komme i praktik i Afdelingen for Udenrigsanliggender i Nuuk, i perioden 1. februar til 31. juli eller 1. august til 31. januar. Opholdet vil blive tilrettelagt, så der kan ske meritoverførsel, hvis praktikantens studiested tillader det.

Som praktikant i Afdelingen for Udenrigsanliggender vil du få indsigt i Selvstyrets struktur og arbejdsformen i en politisk styret enhed, samt tværdepartementalt samarbejde. Du vil få erfaringer i den grønlandske udenrigstjeneste, som giver dig en dybere indsigt i Grønlands udenrigspolitiske relationer og ageren.

Det er et krav, at ansøgeren fortsat er indskrevet på et studium ved en højere læreanstalt under praktikopholdet. Indhold og vilkår for det enkelte praktikophold fastsættes af Afdelingen for Udenrigsanliggender, og ansøgning skal indgives direkte hertil. Praktikopholdet er ulønnet, men hvis praktikanten ikke er bosiddende i Nuuk kan Afdelingen for Udenrigsanliggender i samarbejde med Ilisimatusarfik forsøge at hjælpe med et kollegieværelse i praktikperioden.

Praktikopslag til Afdelingen for Udenrigsanliggender i Nuuk - forår 2018. (Opslag) (Uddybende praktikbeskrivelse)