Om Udenrigsanliggender

Afdelingen for Udenrigsanliggender varetager den overordnede koordinering, kontakt og rådgivning indenfor Naalakkersuisuts udenrigsrelationer. Dog prioriteres arbejdet indenfor visse områder. Afdelingens vigtigste arbejdsområder kan samles i nedenstående overskrifter:

• Arktisk samarbejde
• EU
• FN
• Nordisk samarbejde
• Oprindelige folk
• Bilateralt samarbejde
• Udenrigs- og sikkerhedspolitik
• Udenrigshandelspolitik
• Handels- og eksportfremme
• Territorium og havret
• Protokol

Læs mere om Afdelingen for Udenrigsanliggenders arbejdsområder

Læs mere om Selvstyrets internationale indsats fordelt i fagsektorer