Samarbejdsaftaler

Råstof

Udover vores samarbejde med forskellige enheder omkring myndighedsbehandling, har vi også samarbejdsaftaler med øvrige landes råstofforvaltninger.

National Energy Board of Canada

Råstofstyrelsen i Grønland og National Energy Board i Canada, har en aftale med det formål, at udveksle erfaringer om forvaltningspraksis og begivenheder på råstofområdet. Det kan eksempelvis dreje sig om udveksling af viden om kriterier for regulering af råstofmrådet, tilgange til tilsyn og myndighedsbehandling, Reguleringsmetoder og procedurer, retningslinjer og ”best practices”, og udveksling af viden om energimarkeder, energipolitikker, og specifikke energiprojekter. Samarbejdet kan udmøntes i møder, udveksling af medarbejdere, fælles træningsaktiviteter og lignende. Det er en del af aftalen, at parterne mødes to gange om året.

Find National Energy Board of Canadas hjemmeside her

Find Memorandum of Understanding between the Bureau of Minerals and Petroleum of Greenland and the National Energy Board of Canada regarding Cooperation her.

Oljedirektoratet i Norge

Formålet med samarbejdsaftalen mellem Oljedirektoratet og Råstofstyrelsen er at fremme, styrke og udvikle samarbejdet mellem parterne på kulbrinteområdet. Det kan eksempelvis bestå af samarbejde om udveksling af viden om regler, reguleringsmetoder – og processer. Samarbejdet kan udmøntes i afholdelse af møder, samarbejde om konkrete projekter, seminarer og undervisningsforløb, eller besøg og udveksling af myndighedsansatte. Parterne tilstræber at afholde mindst et årligt møde.

Find Oljedirektoratets hjemmeside her.

Find samarbejdsaftalen mellem Oljedirektoratet i Norge og Råstofstyrelsen i Grønland her.

Øvrige aftaler

Læs om samarbejdsaftalen mellem Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked (MIM) og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) om projekter her.

Læs om samarbejdsaftalen mellem Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked (MIM) og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) om rådgivning og anden opgavevaretagelse her.

Læs om aftalen mellem medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked og Klima-, Energi- og Bygningsminister om rådgivning og anden opgavevaretagelse på råstofområdet her.

Læs om samarbejdsaftalen mellem Petroliumstilsynet i Norge og Råstofstyrelsen i Grønland her.

Læs om samarbejdsaftalen med USGS her.