Tilsynsrådet

Tilsynsrådet påser at kommunerne overholder den kommunale styrelseslov og i øvrigt forvalter i overensstemmelse med offentligretlige regler.

Tilsynsrådet holder møde efter behov.

Indenrigsafdelingen varetager sekretariatsfunktionen for kommunernes Tilsynsråd, som består af følgende medlemmer:

  • Formand for Tilsynsrådet, Sólja í Ólavstovu Ombudsmand på Færøerne (udpeget af Landsdommeren i Grønland)
  • Ruth Heilmann (udpeget af Inatsisartut)
  • Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain (udpeget af Inatsisartut)
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Simon Simonsen (udpeget af KANUKOKA)
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Aronsen (udpeget af KANUKOKA)

Tilsynsrådets forretningsorden

Lovgrundlaget for Tilsynsrådet