Udviklingskonference for mindre bosteder

Taler og fremlæggelser i forbindelse med konferencen kan hentes her på siden.

Nederst finder I en sammenfatning af indholdet fra konferencen.

Program for udviklingskonference for mindre bosteder 30. - 31. maj 2017 i Nuuk

Pressemeddelelse vedr. konferencen (30. maj 2017)

Pressemeddelelse vedr Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsens tale (30. maj 2017)

LAD OS LØFTE I FLOK - TIRSDAG 30. MAJ 2017

Åbning af konference

Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Erik Jensen

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi Hans Enoksen

Formanden for KANUNUPE Jens Kristian Therkelsen.

FREMTIDENS BYGDER OG MINDRE BOSTEDER

Miljøforhold i bygderne: Kim Kielsen, Formand for Naalakkersuisut

Flere muligheder og mere ansvar lokalt: Maritha Eugenius, Kommuneqarfik Sermersooq

Vi vil og vi kan: Jens Kristian Therkelsen, KANUNUPE (på grønlandsk)


SKABELSE AF GODE RAMMER FOR REEL ERHVERVSUDVIKLING, FORSYNING
OG LEVEDYGTIGE PRIVATE ARBEJDSPLADSER

Muligheder for erhvervsudvikling og arbejdspladser: Kåre Henriksen, Center for Arktisk Teknologi

Forsyningsniveauet i dag og i fremtiden: Peter Grønvold Samuelsen, KNI A/S


TRYGGE OG UDVIKLENDE LEVEVILKÅR FOR BØRN OG UNGE - ONSDAG 31. MAJ 2017

Uddannelsesløft i bygder – mod på fremtiden: Palle Lennert, NUIKI

De uddannelsesmæssige udfordringer i bygderne: Simon Lennert, Uddannelsesstyrelsen

Indsatser og samarbejde i bygderne på socialområdet: Sara Olsvig, Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen

Workshop:
Repræsentanterne fra bygderne samt andre deltagere inddeles i tre (3) grupper, hvor de skal diskutere, hvordan de anbefalede indsatser kan realiseres og prioriteres.

TEMAER:

1. Fremtidens bygder og mindre bosteder
- Hvad skal bygder og mindre bosteder gøre for i samspil med kommunerne og Selvstyret at bevare deres eksistensgrundlag i fremtidens Grønland?

2. Skabelse af gode rammer for reel erhvervsudvikling, forsyning og levedygtige private
arbejdspladser
- Lav en prioriteret liste over konkrete tiltag, der kan forbedre rammerne for erhvervsudvikling og forsyning i bygderne.

3. Trygge og udviklende levevilkår for børn og unge
- Hvordan kan bygder og mindre bosteder bevare den yngre del af befolkningen for at sikre stedets tiltrækningskraft og udviklingsmuligheder?

Afslutning af konferencen

Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger Erik Jensen

Formanden for KANUNUPE Jens Kristian Therkelsen

 Sammenfatning

 Sammenfatning af udviklingskonferencen for mindre bosteder den 30 og 31 maj 2017