Konference om Udvikling af den Offentlige Sektor

Konference om Udvikling af den Offentlige Sektor, Hotel Hans Egedes Konferencesal, 04. - 05. Juni 2015.

Resume Evaluering af strukturreformen

Evaluering af Strukturreformen

Høringsmateriale

Kommunalt demokrati i Grønland

Find taler og præsentationer fra de enkelte i selve programmet her for neden.

Program for konference om udvikling af den offentlige sektor

Torsdag 04. juni 

09.00 - 09.15    Velkomst og introduktion til begge dage, Nukaaraq Eugenius, ordstyrer

09.15 - 09.30    Naalakkersuisuts visioner for udvikling af den offentlige sektor,

                             Kim Kielsen, Formand for Naalakkersuisut

09.30 - 09.45    Kommunerne som borgernes indgangsport til det offentlige,

                             Palle Jerimiassen, Formand for KANUKOKA

Tema 1:        
Holdbar udvikling af den offentlige økonomi 
-
Klar styring og ansvarsplacering 
- Stærke borgernære kommuner 
- Hvad skal der til?

09.45 - 10.15    Overordnede udfordringer og sigtelinier (powerpoint-præsentation),

                             Andreas Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

10.15 - 10.45    Kaffepause

10.45 - 11.00    Principper for udligning, Henrik Rafn, BDO

11.00 - 12.00    Debat

12.00 - 12.45    Frokostpause

Tema 2:        
Større og borgernære kommuner 
- Hvad skal der til

12.45 - 13.30    Kommunestrukturen set ud fra et lokaldemokratisk perspektiv (powerpoint-præsentation),

                             Ulrik Kjær, professor ved Syddansk Universitet

13.30 - 14.00    Evaluering af strukturreformen – vigtigste konklusioner (powerpoint-præsentation),

                             Henrik Rafn, BDO

14.00 - 14.15    Kaffepause

14.15 - 15.30    Styrkelse af lokaldemokratiet og lokalt ejerskab til problemløsning,

            De fire borgmestre fremlægger, 10 min. hver

            Borgmester Ole Dorph

            Borgmester Hermann Berthelsen

 

            Borgmester Jørgen Wæver Johansen

            

            

15.30 - 16.00    Analyse af konsekvenserne af en eventuel kommunedeling,

                             Henrik Rafn pva. Deloitte

16.00 - 17.00    Fire workshops på baggrund af dagens oplæg

                                    Arbejdsgruppe 1  

                                    Arbejdsgruppe 2

                                    Arbejdsgruppe 3

                                    Arbejdsgruppe 4

17.00 - 18.00    Fremlæggelser fra workshops og afsluttende debat

Fredag 05. juni

Tema 3:        
Bedre arbejdsdeling mellem Selvstyret og kommunerne 
-
Opgaveflytning og en effektiv og serviceorienteret offentlig sektor 
- Konkrete initiativer

09.00 - 09.30    Bedre processer og organisering – digitalisering og fælles opgaveløsning,

                             Lars Dencker, Økonomi- og Personalestyrelsen &

                             Dorte Bøge Sørensen, Digitaliseringsstyrelsen

09.30 - 10.00    Principper for flytning af opgaver mellem Selvstyret og kommunerne, KANUKOKA

10.00 - 10.15    Kaffepause

10.15 - 10.45    Konkrete initiativer for at nedbryde barrierer – prioriterede handlinger,

                             Hans-Erik Bresson, Indenrigsafdelingen

10.45 - 11.45    Debat og opklarende spørgsmål

Tema 4:
Veje til vækst og nye jobs 
- Værdiskabende indsatser og skabelse af flere vækstcentre

11.45 - 12.15    Infrastrukturtiltag for at understøtte en dynamisk erhvervsudvikling,

                             Vittus Qujaukitsoq, Naalakkersuisoq Erhverv, arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender

12.15 - 13.00    Frokostpause

13.00 - 14.30    Fire workshops omkring størrelsen af den offentlige sektor

14.30 - 14.45    Kaffepause

14.45 - 15.30    Fremlæggelser efter de fire workshops

                                Arbejdsgruppe 1.2

                                Arbejdsgruppe 2.2

                                Arbejdsgruppe 3.2

                                Arbejdsgruppe 4.2

15.30 - 17.10    Afsluttende debat

17.10 - 17.30    Afrunding og konklusioner,

                             Kim Kielsen, Formand for Naalakkersuisut