Information om valg

Her kan du finde informationer om valg, herunder om afholdte valg til Landstinget, bygdebestyrelser, og menighedsrepræsentationerne som Indenrigskontoret koordinerer.

Valg til Folketinget koordineres af Rigsombudsmanden.

Valgnævnet leder valgene til Inatsisartut, og valg til borgerråd.

Valgbarhedsnævnet valgbarhedsprøver de personer som er blevet indvalgt til poster i kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer i Grønland. Valgbarhedsprøvelse af kandidater til Inatsisartut foretages af Inatsisartuts Udvalg til Valgbarhedsprøvelse under Inatsisartut.

Under Valg til Inatsisartut kan du finde resultater for Inatsisartutsvalgene, herunder valgbøger, hvor du bl.a. kan finde information om valgets lovgrundlag, valgets afholdelse, stemmeafgivning m.m.

Valg til Kommunalbestyrelserne, Bygdebestyrelserne og Menighedsrepræsentationerne ledes af kommunernes valgbestyrelser. Valgnævnet er alene et dispensations- og klagenævn i forbindelse med kommunale valg. Hvis du spørgsmål om valg til Kommunalbestyrelserne, Bygdebestyrelserne og Menighedsrepræsentationerne, må du kontakte din respektive kommune.