Indhentning af tilbud

Evaluering af strukturreformen

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender under Grønlands Selvstyre opfordrer herved interessenter til at afgive tilbud på delelementer af en evaluering af strukturreformen.

Opgaven omfatter analysearbejde og afrapportering vedrørende en række offentligt regulerede forhold i landet.

Kontrakten er i udgangspunktet gældende for perioden 26. februar til 25. april 2014.

Rekvirering af tilbudsmaterialet

Tilbudsmaterialet kan rekvireres fra tirsdag den 28. januar til fredag den 04. februar 2014 kl. 12.00.

Af tilbudsmaterialet fremgår de gældende betingelser for afgivelse af et tilbud.

Tilbudsmaterialet kan rekvireres pr. mail til haeb@nanoq.gl

Tilbuddene skal være Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender i hænde senest tirsdag den 18. februar kl. 12.00.

Opfordning til tilbud:
på Evaluering af strukturreformen

Erklæring om gæld

Med venlig hilsen
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender