Indenrigsanliggender

Indenrigsafdelingen varetager sekretariatsfunktionen for Kommunernes Tilsynsråd, rådgivning og legalitetskontrol samt kommunal styrelseslovgivning.

Af andre opgaver af ministeriel karakter kan nævnes valglovgivning og lovgivning om landets administrative inddeling. Desuden varetager Indenrigsafdelingen sekretariatsfunktionen for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet.

Indenrigsafdelingen har i samarbejde med KANUKOKA's sekretariat varetaget sekretariatsfunktionen for Strukturudvalget. Udvalget havde til opgave at foretage analyser og fremsætte forslag, der understøtter mulighederne for at udbygge forskellige former for samarbejde på tværs af eksisterende kommunegrænser, samt for at kommuner igangsætter egentlige sammenlægninger af kommuner.

Se i øvrigt KANUKOKA's hjemmeside for strukturreformen: Strukturreformen på KANUKOKA's hjemmeside