Kunstværker

Kunsten som afspejlning

Kunsten fungerer som et spejl for samfundet. Nogle gange ser vi kun det som vi ønsker at se, mens kunsten giver beskueren mulighed for at se de bagvedliggende ting. Forsoningskommissionen har giver Julie Edel Hardenberg til opgave at vise os hendes spejlninger af det Grønland hun er født i, opvokset og lever i. Igennem hendes værker inviterer vi befolkningen til at tage del i Forsoningskommissionens formål, nemlig at skabe en dialog på tværs af sprog, etnicitet og sociale skel.

Julie Edel Hardenberg, Nuuk 1971, billedkunstner og kunstteoretiker. Julie har taget sin billedkunst uddannelse i Finland, Norge, England samt efterfølgende taget en Cand. Phil. i Kunst Teori og Formidling, på Det kongelige Danske Kunstakademi.

Julie Edel Hardenberg er født og opvokset i Grønland. Hendes værker problematiserer de ulige magtstrukturer der eksisterer mellem Grønland og Danmark. Med hendes baggrund, med rødder i begge kulturer, har hun et indblik i forskellige grønlænderes identitet og selvforståelse - ikke mindst det økonomiske og sociale afhængighedsforhold der eksisterer imellem de to lande og dens indvirkning på grønlænderen; fanget i en delt identitet, mellem magt og afmagt.