Tasiilaq 27.-31. juli

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen tog Tasiilaq, Sermiligaaq og Kulusuk i dagene 27.- 31. juli 2016 sammen med Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Randi Vestergaard og Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Nivi Olsen.

 

Besøg i Sermiligaaq den 27. juli startede med en rundtur i bygden, hvor skolen, butikken, kommunekontoret og Innuttaasut illuat med sundhedscentret blev besøgt. At se bygdens losseplads ikke var noget kønt syn blev bemærket under borgermødet som startede i forsamlingshuset i forlængelse af rundturen. Der var ca. 40 fremmødte.

Bygdebestyrelsesmedlem bød velkommen og understregede, at besøget var historisk da bygden aldrig har været besøgt af Naalakkersuisut og slet ikke af flere på en gang. Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen indledte mødet og takkede for velkomsten. Glæden over at kunne besøge Sermiligaaq var stor, da det var første gang for dem alle. Formanden for Naalakkersuisut havde et kort oplæg om Naalakkersuisuts politik. Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke gennemgik tal på uddannelsesområdet, og opfordrede befolkningen til at gøre brug af mulighederne for at uddanne sig på lige fod som alle andre i landet, hvor man kan uddanne sig gratis. Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer holdt en kort fremlæggelse med fokus på økonomien.

Spørgelysten var stor vedr. fangst og kvoter, hvor den ulige fordeling af fangst kvoter fra by til bygd blev fremhævet. Borgerne følte afmagt over den store arbejdsløshed, og spurgte ind til hvorfor de ikke har mulighed for at blive tilbudt arbejde i byer på vestkysten, hvor man mangler arbejdskraft. De var klar til at rejse efter arbejde.

Afslutningsvis takkede formanden for Naalakkersuisut for den gode dialog og de gode input de fik. Han understregede, at Naalakkersuisut under ingen omstændigheder vil acceptere, de tidligere omtalte dystre tal fra Grønlands statistik. 2016 blev udråbt til Børnenes år for at have fokus på børnenes vilkår, og for at understrege at børn er vores vigtigste ressource. Naalakkersuiust mener at alle børn skal trives og have det godt i vores land, og det er vigtigt, at vi får talt om forhold der ikke må ties ihjel.

 

Borgermøde i Tasiilaq den 28. juli kl. 19.00

Der var ca. 80 fremmødte.

De tre medlemmer af Naalakkersuisut fremlagde deres politiske målsætninger.

Der var god dialog mellem de mange fremmødte og Naalakkersuisut. Borgerne viste stor interesse for at lytte og spørgelysten var høj. Spørgsmålene handlede bl.a. om social- og sundhedsbetjening, trafikbetjening, boligforsyning samt fangst og fiskeri. Lokale spørgsmål omkring forringet borgerbetjening efter kommunesammenlægning fyldte meget. Der var store frustrationer over at være tilskuer til, at stillinger i det tidligere kommunekontor bare er blevet nedlagt en efter en og at funktionerne ukritisk er blevet flyttet til Nuuk. Borgerne manglede arbejdspladser og alligevel blev stillinger frataget og oprettet i Nuuk. De fremmødte borgere mente, at den manglende boligbyggeri til den stigende befolkning der flyttede fra bygderne var ødelæggende for familier. De mente, at udvikling af Østgrønlands kultur, infrastruktur, turisme og uddannelsesområdet vil medføre udvikling i den rigtige retning og var en forudsætning for bedre levevilkår for familier i Tasiilaq og bygderne.

For at understrege, at Naalakkersuisut under ingen omstændigheder vil acceptere, de tidligere omtalte dystre tal fra Grønlands statistik. 2016 blev udråbt til Børnenes år for at have fokus på børnenes vilkår, og for at understrege at børn er vores vigtigste ressource. Naalakkersuiust mener at alle børn skal trives og have det godt i vores land, og det er vigtigt, at vi får talt om forhold der ikke må ties ihjel.

Se præsentation om nærdemokrati.

Se resultat af afstemning med clickers om nærdemokrati.