BestyrelsessammensætningRoyal Greenland (100 pct.)
Niels Harald de Coninck-Smith (Formand) Naalakkersuisut
Jan H. Lynge-Pedersen Naalakkersuisut
Pernille Fabricius Naalakkersuisut
Sara Heilmann Naalakkersuisut
Tim Ørting Jørgensen Naalakkersuisut
Åse Aulie Michelet Naalakkersuisut
Niels Ole Møller Medarbejderne
Lars Berthelsen Medarbejderne
Peter Korsbæk Medarbejderne


Royal Arctic Line A/S (100 pct.)
Kuno Fencker (Formand) Naalakkersuisut
Erik Østergaard Naalakkersuisut
Tanja Nielsen Naalakkersuisut
Amma Knudsen Naalakkersuisut
Mai Lill - Ibsen Naalakkersuisut
Jens Peter Berthelsen Medarbejderne
Finn Lindberg Medarbejderne
Aningo Broberg Medarbejderne


Air Greenland A/S (37,5 pct.)
Henrik Maule Steinbache (Formand) Naalakkersuisut
Søren Lennert Mortensen
Naalakkersuisut
Bodil Marie Damgaard
Naalakkersuisut
Bjarne Eklund Danske stat
Leif Rasmussen SAS
Jan Thorberger SAS
Sam Grønvold
Medarbejderne
Claus Motzfeldt
Medarbejderne


Grønlandsbanken A/S (8,4 pct.)
Gunnar Í Liða (Formand) Generalforsamlingen
Kristian Lennert Generalforsamlingen
Frank Olsvig Bagger Generalforsamlingen
Anders Brøns Generalforsamlingen
Christina F. Bustrup Generalforsamlingen
Lars Holst Generalforsamlingen
Allan Damsgaard Medarbejderne
Yvonne Kyed Medarbejderne
Arne G. Petersen Medarbejderne


Visit Greenland A/S (100 pct.)
Kenneth Høegh (Formand) Naalakkersuisut
Anette Lings Naalakkersuisut
Erik Bjerregaard Naalakkersuisut
Johanne Bech Naalakkersuisut
Árni Gunnarson Naalakkersuisut
Sakiko Daorana Naalakkersuisut


Tele Greenland A/S (100 pct.)
Stine Bosse (Formand) Naalakkersuisut
Inaluk Malene Brandt
Naalakkersuisut
Ulrik Blidorf Naalakkersuisut
Kim Søgård Kristensen Naalakkersuisut
Malene Broberg
Naalakkersuisut
Emil Kleemann Medarbejderne
Pele Kleemann Medarbejderne


Great Greenland A/S (100 pct.)
Erik Sivertsen  (Formand) Naalakkersuisut
As Øland
Naalakkersuisut
Erik Sivertsen
Naalakkersuisut
Anette Kreiner
Naalakkersuisut
Tommy Ege Kristensen
Naalakkersuisut
Anette Lings
Naalakkersuisut


Boligselskabet INI A/S (100 pct.)
Mads Barlach Christensen (Formand)
Naalakkersuisut
Kristian May
Naalakkersuisut
Karin B. Orgland Naalakkersuisut
Arnârak Z. Lennert
Medarbejderne
Michael Renner Petersen Medarbejderne


NunaOil A/S (100 pct.)
Stine Bosse (Formand) Naalakkersuisut
Peter Helmer Steen
Danske stat
Søren Lennert Mortensen Naalakkersuisut
KNI A/S (100 pct.)
Niels Thomsen (Formand) Naalakkersuisut
Søren Jacobsen Naalakkersuisut
Bodil Nyboe Andersen Naalakkersuisut
Annette Sadolin Naalakkersuisut
Najaaraq Christiansen Naalakkersuisut
Høgni Hansen Naalakkersuisut
Inger Eriksen Medarbejderne
Mikol Heilmann Medarbejderne
Dorthea Isaksen Medarbejderne

Sikuki Nuuk Harbour A/S (100 pct.)

Lars Karlsson (Formand) Naalakkersuisut
Haukur Oskarsson Naalakkersuisut
Berit Koertz Naalakkersuisut
Lars Borris Pedersen Naalakkersuisut
Christine Tønnesen Naalakkersuisut


Greenland Oil Spill Response A/S (100 pct.)
Steen O. Hansen (Formand) Naalakkersuisut
Oddbjørg Greiner Naalakkersuisut
Hanne Berthels Naalakkersuisut


Greenland Holding A/S (100 pct.)
Christian Motzfeldt (Formand) Naalakkersuisut
Taitsiannguaq Olsen  Naalakkersuisut
Hanne Kristiansen Naalakkersuisut
Vitta Motzfeldt Naalakkersuisut
Merete Lyndbye Møller
Naalakkersuisut


Illuut A/S (100 pct.)
Jukku Mølgaard (Formand)  Naalakkersuisut
Inge Bisgaard
Naalakkersuisut
Birte Flæng Møller
Naalakkersuisut
   
Kalaallit Airports A/S (100 pct.)
Johannus Egholm Hansen (Formand)
Naalakkersuisut
Louise Hasle
Naalakkersuisut
Aviâja Lyberth Lennert
Naalakkersuisut
Jákup Sverri Kass
Naalakkersuisut
Peter Christiansen
Naalakkersuisut
Finn Gaarsmand
Naalakkersuisut