Økonomisk råd

 

Seminarer

Økonomisk Råds seminar i Hotel Hans Egede i Nuuk den 27. januar 2018

Gør seminar januar 2018 program

Nedenstående links til online streaming

Grønlandsk:

https://greenland.adobeconnect.gl/oekonomiskraad2018kal/

Dansk:

https://greenland.adobeconnect.gl/oekonomiskraad2018dan/

Slides fra Økonomisk Råds seminar i Hotel Hans Egede i Nuuk den 28. januar 2017

Gør seminar januar 2017 program

Aktuelle konjunkturudsigter ved Anders Møller Christensen Økonomisk Råd

Muligheder og begrænsninger for udvikling af en selvbærende økonomi ved Torben M. Andersen

Gjenoppbyggingen av den Nord-øst arktiske torskebestanden – lærdom og gjenstående job ved Claire Armstrong Økonomisk Råd

Uddannelsesefterslæbet ved Søren Bjerregaard ØkonomiskErvevspolitikk og Eierskapspolitikk Prisipper og praktsik erfaring fra Norge ved Ida Helliesen Økonomisk Råd

Mineprojekter og Grønlands konkurrencedygtighed ved Ole Christiansen råstofrådgiver i Kommune Kujalleq

Innovation og entreprenørskab i forbindelse med erhvervsudvikling ved Christian Wenneche specialkonsulent Greenland Business 

 • Slides fra Økonomisk Råds seminar i Hotel Hans Egede i Nuuk den 9.april 2016  GØR seminar april 2016 program

 • Velkomst og indledning ved formanden for Økonomisk Råds formandskab, Torben M. Andersen

  Offentligt ejede virksomheder Internationale erfaringer Anders Møller Christensen Økonomisk Råd

  Erhvervsvilkår og effektivitet: internationale erfaringer Søren Bjerregaard, Økonomisk Råd

  Modernisering af den offentlige sektor i Danmark, ved Stig Henneberg, Finansministeriet

  Modernisering af den offentlige sektor i Grønland, ved Peter Hansen, Finansdepartementet

  Kompetenceudvikling og produktivitet i kommunerne, ved direktør HP Barlach Christensen KANUKOKA

  Uddannelse som en forudsætning for øget produktivitet, ved departementschef Mikael Kristensen, Departementet for Uddannelse  Overvejelser om OPP og om produktivitetsudvikling ved Henrik Thomasen, Finansministeriet

  Arbejdskultur og produktivitet i fiskeindustrien, ved Jens K. Lyberth, Royal Greenland

  Muligheder for anvendelse af OPP, ved John Jakobsen, Grønlandsbanken

  Videoer fra seminaret 2016

  http://greenland.adobeconnect.gl/p8x5eqlbk1r/  http://greenland.adobeconnect.gl/p6zo9kxw9lb/  http://greenland.adobeconnect.gl/p3hhdftjq5f/  Policy briefs 2016

  Her kan du streame og downloade oplæg fra miniseminaret http://digitalimik.gl/da/Digitaliseringsstrategi/Temaer/Tema-3/ERPpisariillisaaneq/Miniseminar

   

 • Slides fra Økonomisk Råds seminar i Hotel Hans Egede i Nuuk den 21. februar 2015

 • Program for miniseminaret 2015
 • Slides fra Økonomisk Råd's seminar i Hotel Hans Egede i Nuuk den 22. marts 2014

  Programmet for miniseminaret   

  Slides fra Økonomisk Råd's seminar i Hotel Hans Egede i Nuuk den 19. januar 2013

  Program for miniseminaret  Naturressourcer - ressourceforbandelse eller selvbærende økonomi? af Torben M. Andersen  Mobilitetsundersøgelsen samt et historisk og geografisk perspektiv på mobilitet og migration af Klaus Georg Hansen  Offentlig økonomi demografi og vandringer af Søren Bjerregaard og Anders Møller Christensen  Finansieringsmuligheder og -begrænsninger af Martin Kviesgaard  Uddannelses- og beskæftigelsesinitiativer og indsatser for at styrke den faglige mobilitet af Mikael Kristensen  Offensiv fiskeripolitik og strukturrationalisering af Jens K. Lyberth