2017

  Høringsfrist Emne
Offentlige Private Partnerskaber OPP Vejledning 20.01.18 Naturkonsekvensvurdering for anlægsprojektet 'Etablering af lufthavn i Qaqortoq'Departementet for Natur og Miljø 10.01.18Miljø Høring af forslag til ændring af dyreværnslovenDepartementet for Fiskeri og Fangst 10.01.18Veterinær og fødevare Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence (konkurrenceloven) (Forbud mod eksklusivitet i det offentliges indkøbs- og rammeaftaler)Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 08.01.18Erhverv Vedrørende: Høring af forslag til Inatsisartutlov om Ilisimatusarfik og forslag til Inatsisartutlov om videregående uddannelserDepartementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 02.01.18Uddannelse og Forskning Høring om udkast til Inatsisartutlov om MiljøfondenDepartementet for Natur og Miljø 29.12.17Miljø Høring af forslag til: Inatsisartutlov om lån til medbyggerhuseDepartementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger 29.12.17Bolig Høring vedr. lukning af VME-områder (rejefiskeri) i MelvillebugtenDepartementet for Fiskeri og Fangst 28.12.17Fiskeri Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energiDepartementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 23.12.17Klima og energi Høring af ”Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder”Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 22.12.17Kultur

Side

af 10