2015

  Høringsfrist Emne
Ramsarbekendtgørelse 05.02.16Miljø Høring vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermedDepartementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 26.01.16Erhverv VVM Udvidelsen af Qorlortorsuaq Vandkraftværk 26.01.16Klima og energi Høring om Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 23.01.16Erhverv Høring vedr. Forslag til Inatsisartutlov om kultur- og fritidsvirksomhed Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 21.01.16Uddannelse og Forskning Høring vedr. Forslag til Inatsisartutlov om idræt og motionDepartementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 20.01.16 Høring vedr. Forslag til Inatsisartutlov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, be-gravelse og kirkegårdeDepartementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 12.01.16 Forslag til inatsiartutlov om ændring af inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdetDepartementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 08.01.16Uddannelse og Forskning Høring over forslag til 3 nye bekendtgørelser i medfør af konkurrencelovenDepartementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 08.01.16Erhverv Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv.Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 08.01.16Erhverv

Side

af 9