2014

  Høringsfrist Emne
Forslag til retningslinjer om whistleblowerordningen i Selvstyrets administration 26.01.15 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområderDepartementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 20.01.15Turisme Høring over forslag til inatsisartutlov om markedsføring og mærkningDepartementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 15.01.15Erhverv Næste års kvoter for kvoterede fangstdyrDepartementet for Fiskeri og Fangst 26.11.14 Høring om Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov 03.11.14Det sociale område Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om eksamener ved erhvervsuddannelserneDepartementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 17.10.14Uddannelse og Forskning 35 dages forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet i SydgrønlandDepartementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 06.10.14Råstoffer Selvstyrets bekendtgørelse om indberetning vedr. ligestillingsforhold og om indstillingsberettigede til LigestillingsrådetDepartementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke 03.10.14Uddannelse og Forskning Høring vedrørende forslag til lov om fødevarer og zoonoserDepartementet for Fiskeri og Fangst 26.09.14 Aflysning af høring af ”Forslag til reviderede beskyttelseszoner for havpattedyr ved seismiske aktiviteter i grønlandske farvande”. 26.09.14Råstoffer

Side

af 7