Arkiv over høringer

  Høringsfrist Emne
Offentlig høring af VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for anlægsprojektet ’Udvidelse af Ilulissat Lufthavn’Departementet for Natur og Miljø 05.04.18Miljø Offentlig høring af VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for anlægsprojektet ’Udvidelse af Nuuk Lufthavn’Departementet for Natur og Miljø 03.04.18Miljø Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af landstingslov om valg til Grønlands LandstingDepartementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger 26.02.18Indenrigsanliggender Høring af forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om rammebetingelser for anlæg og finansiering af international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat samt regional lufthavn i Qaqortoq 19.02.18Infrastruktur Høring af udkast til revideret bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af store hvalerDepartementet for Fiskeri og Fangst 19.02.18Fangst Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i GrønlandDepartementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 14.02.18Arbejdsmarked Høring af revideret forslag til beskyttelse og fangst af fugleDepartementet for Fiskeri og Fangst 12.02.18Fangst Høring vedr. udkast til en ny bekendtgørelse om den afsluttende evaluering af enkeltfagsundervisning til folkeskolens afgangsprøve i MajoriaqDepartementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 05.02.18Arbejdsmarked Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i GrønlandDepartementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi 05.02.18Arbejdsmarked Forslag om at tiltræde en ændring af lov for Grønland om visse spilDepartementet for Finanser og Skatter 05.02.18

Side

af 43